Om

Jeanette Juul Quaade

 

Jeg er idealist og igangsætter. Jeg er især optaget af at gøre en forskel for dem, som ikke trives. Menneskers forskellighed er en konstant kilde til min egen refleksion og udvikling.

Som datamatiker med speciale i strategi har jeg i min uddannelse haft fokus på projektstyring og organisationsforandringer, herunder effektivisering, virksomhedskultur og modstand mod forandring.

Jeg er især optaget af teorierne om Lærende Organisation og vil gerne bidrage til at gøre skoler, institutioner, virksomheder og mennesker lærende, herunder medvirke ved udvikling af de kompetencer, som jf. Senges teori er nødvendige: Personlige og fælles visioner, mentale modeller, teamlæring og systemtænkning.

Som Faglærer på Struer Erhvervsskole har jeg medvirket ved og inspireret til integration af IT i alle fag/metoder og understøttelse af tværfagligt samarbejde – Foruden den almindelige undervisning
i IT, Salg & Service, projekter mm. Jeg har undervist både unge og voksne elever.

Pga. sygdom stoppede jeg som underviser på handelsskolen, men videreudviklede den ”Helhedsorienterede undervisning” overfor psykisk sårbare borgere gennem FOF. For det arbejde blev jeg nomineret til Aftenskolernes underviserpris 2015.

Undervisning er for mig en måde at være og relatere på. Jeg er både professionel, personlig og privat. Er tydelig i mine hensigter. Stiller aldrig krav (men anmodninger). Kender mine begrænsninger. Er oprigtig nysgerrig på andre. Har modet til at udholde usikkerhed. Tør dele egne erfaringer. Går med på alle drømme. Finder løsninger der tilfredsstiller alle. Mine arbejdsmetoder kan virke overvældende, men er faktisk enormt enkle – Jeg er til stede her og nu, rummer hvad der er og glæder mig over at kunne hjælpe.

Mens jeg har været i afklaringsforløb ved Struer jobcenter har jeg arbejdet frivilligt i SIND Landsforeningen for psykisk sundhed, som blandt andet arbejder for at rette op på de uheldige konsekvenser af de såkaldte velfærdsreformer.

Det er min drøm/vision at være med til at udvikle meningsfulde og bæredygtige uddannelses-, afklarings- og beskæftigelsesforløb for sårbare borgere, til gavn for både den enkelte, deres pårørende, kommunen og samfundet som helhed. Jeg mener, at det er en opgave som fordrer samarbejde, samskabelse, inklusion, læring og vidensdeling.

Visiteret til fleksjob i 2018

Jeg ser mig selv ansat i enhver virksomhed, institution eller forening som oprigtigt ønsker at medinddrage borgerperspektivet.

Jeg kan tilbyde gennemsnitlig 9. timers arbejde pr. uge i en virksomhed der værdsætter og anerkender kreativitet, engagement, fleksibilitet samt åben og seriøs kommunikation. Jeg arbejder bedst i tidsrummet kl. 10-22.

Jeg kan levere en høj faglig kvalitet i arbejdet, hvis jeg har mulighed for at tage de nødvendige pauser og har indflydelse på planlægningen og indhold af arbejdsopgaverne. Det giver ikke mening at presse mig til at øge arbejdsindsatsen, da jeg altid arbejder på kanten af min ydeevne – og derfor ofte har brug for at restituere.

I forhold til mine psykiske udfordringer kan jeg fortælle, at jeg siden 1997 har deltaget i 4-500 individuelle terapisessioner og diverse selvudviklings-kurser. Jeg er ekspert i stress, traume/borderline, angst, depression og trigeminusneuralgi.

Jeg spiller golf og er medlem af det lokale kurbad.

Se desuden CV & Udtalelser her